Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko

 specjalisty ds. profilaktyki w Dziale Profilaktyki

(wymiar czasu pracy ¾ etatu, praca w oparciu o umowę o pracę)

 

Od kandydata oczekujemy:

– wyższego wykształcenia z zakresu psychologii, pedagogiki;

– certyfikatu specjalisty terapii uzależnień (bądź w trakcie procesu certyfikacji);

– znajomości obszaru profilaktyki uzależnień (od substancji psychoaktywnych i/ lub behawioralnych);

– umiejętności pracy w zespole;

– samodzielności w wykonywaniu obowiązków;

– kreatywności i gotowości do inicjowania i podejmowania innowacyjnych zadań;

– otwartości i zaangażowania w wykonywanie zleconych zadań;

– doświadczenia w obszarze wystąpień publicznych;

Mile widziane:

– doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w zakresu profilaktyki uzależnień;

– umiejętności organizacyjne (szkolenia, konferencje, seminaria);

– umiejętności pisania tekstów z obszaru profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego, itp.

Obowiązki:

– realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawiorlanym;

– samodzielne wykonywanie zleconych zadań;

– dbałość o pozytywny wizerunek OPiTU;

– stałe doskonalenie posiadanych kwalifikacji;

– współpraca międzyinstytucjonalna;

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy, proszone są o wysłanie swojego CV na adres mailowy:

adymowska@opitu.pl

www.opitu.pl

Proszę o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

« Powrót