Decyzja w sprawie konkursu na przeprowadzenie maratonów terapeutycznych dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2019r.

Komisja postanowiła:

1) przyjąć następujące oferty:

GRUPA 1,2,3,4 – Piotr Szypiorowski, PSYCHOTERAPIA – PROFILAKTYKA – SZKOLENIA Piotr Szypiorowski, os.1000-lecia P.P. 14/25, 84-200 Wejherowo

GRUPA 5 – Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycznej Joanna Paras, ul. Sucharskiego 23a/3, 81-157 Gdynia

GRUPA 7 – Pracownia Magdalena Zmuda – Trzebiatowska, ul. Rozewska 25-29/A4, 81-056 Gdynia

GRUPA 8,9,10,11 – Jadwiga Łęcka Praktyka Terapeutyczna ELJA ul. Gen. Orlicz – Dreszera 28IV/5, 81-261 Gdynia

GRUPA 13, 14, 17 – Psychoterapia i Psychoedukacja Janusz Sokołowski, ul. Pelplińska 4/17, 81-258 Gdynia

GRUPA 15 – Docere Magdalena Jaroch – Lidzbarska, ul.Rozewska 34/20, 81-055 Gdynia

GRUPA 18 – Anita Powała – Psychoterapia ul. Morska 91/26, 81-222  Gdynia

 

2) odrzucić następujące oferty

GRUPA 6 – Piotr Szypiorowski, PSYCHOTERAPIA – PROFILAKTYKA – SZKOLENIA Piotr Szypiorowski,  os.1000-lecia P.P. 14/25, 84-200 Wejherowo  – oferta  nie spełnia wymogów określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert

 

3) unieważnić postępowanie  w sprawie zawarcia umowy na przeprowadzenie maratonów terapeutycznych GRUPA 12 i 16, powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) szczegółowych warunków konkursu ofert „ nie wpłynęła żadna oferta”

« Powrót