Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej – dokończenie procesów terapeutycznych pacjentów będących w terapii, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrał Pan Jarosław Wesołowski, prowadzący działalność gospodarczą P.H.U. SYNERGIA, z siedzibą w Gniewowie, ul. Wrzosowa 6.

« Powrót