W konkursie ofert z dnia 23.12.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej „Grupa średniozaawansowana” dla osób uzależnionych od alkoholu, grupy terapeutycznej „Grupa wstępna I” dla osób uzależnionych od alkoholu, grupy terapeutycznej „Grupa wstępna II” dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:

Kategoria 1

Prowadzenie grupy terapeutycznej „Grupa średniozaawansowana” dla osób uzależnionych od alkoholu

– Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Kategoria 2

Prowadzenie grupy terapeutycznej „Grupa wstępna I” dla osób uzależnionych od alkoholu.

– wygrała Pani Anna Wiecka, prowadząca działalność gospodarczą Terapia Edukacja Rozwój z siedzibą w Przodkowie, 83-304, ul. Brzozowa 3

Kategoria 3

Prowadzenie grupy terapeutycznej „Grupa wstępna II” dla osób uzależnionych od alkoholu.

– wygrała Pani Anna Wiecka, prowadząca działalność gospodarczą Terapia Edukacja Rozwój z siedzibą w Przodkowie, 83-304, ul. Brzozowa 3

« Powrót