Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla DDA (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi).

Komisja postanawia:

Unieważnić postępowanie  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla DDA (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi)  powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) szczegółowych warunków konkursu ofert „ nie wpłynęła żadna oferta”.

« Powrót