Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wymiarze 10 godzin tygodniowo wygrała pani Aneta Kołodziejczyk.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poprowadzenia grupy dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie – 1 edycja – 10 sesji jeden raz w tygodniu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała pani Patrycja Faliszek prowadzącą działalność gospodarczą Psychoterapia i Psychoedukacja Patrycja Faliszek.

 

« Powrót