Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w roku 2021 dwóch grup terapeutycznych „Jak radzić sobie z głodem alkoholowym” oraz „Moje uzależnienie” dla osób uzależnionych od alkoholu, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała pani  Hanna Jaszczyk.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób uzależnionych w wymiarze 15 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021r. wygrała pani  Dorota Damps.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. wygrała pani Ewelina Kubera.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 15,5 godziny tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. wygrał pan Piotr Szypiorowski.

Konkurs ofert  na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. wygrała pani Aneta Kołodziejczyk.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej,  w tym dla pacjentów chcących ograniczyć picie alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w wymiarze 6 godzin tygodniowo, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrał pan Piotr Szypiorowski.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w wymiarze 9 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021r. wygrała pani Ewelina Kubera.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała Pani Aleksandra Mróz.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w roku 2021:

– grupy terapeutycznej „Grupa rozwoju i zapobiegania nawrotom” dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie wygrała Pani Patrycja Faliszek;

– grupy terapeutycznej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie wygrała Pani Joanna Olter-Głuszek.

– grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie wygrała Pani Agnieszka Pilecka;

– grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie – przeprowadzenia 1 edycji – 10 sesji jeden raz w tygodniu – Zamawiający unieważnia w tej części postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

« Powrót