Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin – 11 godzin tygodniowo świadczeń zdrowotnych, w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, wygrała pani Patrycja Faliszek prowadzącą działalność gospodarczą Psychoterapia i Psychoedukacja Patrycja Faliszek.

« Powrót