1. W konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  realizowania zastępstw wygrała Pani Hanna Jaszczyk.
  2. W konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wygrał pan Piotr Szypiorowski.
« Powrót