ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 24.10.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy pogłębionej dla osób współuzależnionych i/lub uwikłanych w przemoc w związku z  problemem uzależnień w rodzinie

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

« Powrót