Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 24.08.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2022r.

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

 

Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 18.08.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla osób współuzależnionych od alkoholu  (wraz z konsultacjami przed grupą oraz maratonami terapeutycznymi)  oraz 1,75 godz. raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej do dnia 30.09.2022 roku

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

 

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 1

 

« Powrót