na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

« Powrót