Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin wygrał: Maciej Daukszewicz, Terapia Leczenia Uzależnień Prywatna Praktyka Psychologiczna Maciej Daukszewicz, ul.Pomorska 82A/91, 80-345 Gdańsk

« Powrót