W konkursie ofert z dnia 12.09.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrał Pan Jarosław Wesołowski, prowadzący działalność gospodarczą P.H.U. SYNERGIA, z siedzibą w Gniewowie, ul. Wrzosowa 6.

« Powrót