Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2019r.

Komisja postanawia:

Unieważnić postępowanie  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2019r.  powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) szczegółowych warunków konkursu ofert „nie wpłynęła żadna oferta”.

« Powrót