Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie w 2019r w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała : Pani Małgorzata Wojciechowska Psychoterapia i Terapia Uzależnień, ul. Leopolda Staffa 3a/17, 81-597  Gdynia

« Powrót