Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie w 2020 roku wygrała Pani Joanna Olter-Głuszek  – ul. Myśliwska 95E/5 Gdynia.

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin wygrała Pani Joanna Olter-Głuszek  – ul. Myśliwska 95E/5 Gdynia.

« Powrót