Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów, Dorosłych Dzieci z Rodzin Alkoholowych w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2019-2020:

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż kwota złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu.

 

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  w Poradni Leczenia Uzależnień dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień:

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż kwota złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu.

 

« Powrót