Konkurs a wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy pogłębionej dla osób współuzależnionych i/lub uwikłanych w przemoc w związku z problemem uzależnień w rodzinie wraz z prowadzeniem maratonów dla pacjentów  Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni wygrała Pani Jadwiga Łęcka Praktyka Terapeutyczna ELJA ul. Gen.Orlicz – Dreszera 28 IV/5 81-261 Gdynia

« Powrót