Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej  i / lub grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2019 – 2021 wygrała: Psychoterapia Anita Powała ul. Morska 91/26 81-22 Gdynia

« Powrót