Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2019- 2021  wygrał: Terapia Leczenia Uzależnień Prywatna Praktyka Psychologiczna Maciej Daukszewicz, 80-345 Gdańsk  ul. Pomorska 82a/91

« Powrót