Konkurs ofert z dnia 07.01.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia konsultacji oraz terapii indywidualnej i/lub terapii grupowej na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w ramach Programu Ograniczania Picia w 2022 roku wygrał pan Piotr Szypiorowski, prowadzący działalność gospodarczą PSYCHOTERAPIA – PROFILAKTYKA – SZKOLENIA Piotr Szypiorowski z siedzibą w Wejherowie 84-200,  ul. Zachodnia 18.

« Powrót