Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 17.01.2022r. na prowadzenie: grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie „Grupa rozwoju i zapobiegania nawrotom”, grupy terapeutycznej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie, grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie (o charakterze otwartym) w Poradni Leczenia Uzależnień w 2022 roku.

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 17.01.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i/lub grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin, w wymiarze 18 godzin tygodniowo, w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 17.01.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i/lub grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin, w wymiarze 16 godzin tygodniowo, w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

« Powrót