1) W konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała Pani  Anita Powała, ul.Morska 91/26, 81-222 Sopot.

2) W konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2017-2019 wygrał Pan Paweł Seroka, ul. Seredyńskiego 4/7 Gdańsk

3) W konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup: dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, grupy psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych i/lub doświadczających przemocy, grupy psychoedukacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz grupy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w 2017 r. wygrały następujące osoby:

GRUPA 1

Hanna Jaszczyk, ul. Korczaka 5B/3, 81-473 Gdynia – oferta spełnia wymogi określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert

GRUPA 2

Jadwiga Łęcka, Praktyka Terapeutyczna ELJA z siedzibą w Gdyni, ul. Gen. Orlicz – Dreszera 28 IV/5

GRUPA 3

Magdalena Jaroch, Docere Magdalena Jaroch Szkolenia i Terapia z siedzibą w Gdyni, ul. Rozewska 34/20

GRUPA 4

Anita Powała, ul.Morska 91/26, 81-222 Sopot – oferta spełnia wymogi określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert

GRUPA 5

Januszem Sokołowski, Psychoterapia i Psychoedukacja z siedzibą w Gdyni, 81-258, ul. Pelplińska 4/17 – oferta spełnia wymogi określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert

4) W konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzinnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin w 2017 roku nie złożono żadnej oferty. Konkurs unieważniono.

« Powrót