ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 16.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób uzależnionych w wymiarze 15 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021r.

ogłoszenie 15 h. ind. psycholog 2021

warunki szczegółowe 15 godz ind. psycholog

« Powrót