ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 16.12.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021r. w wymiarze 2 razy po 15 godzin tygodniowo

ogłoszenie

warunki szczegółowe

 

« Powrót