Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej, w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała Pani Dominika Kupc, ul. Świerkowa 7, Mrzezino.

« Powrót