Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów, Dorosłych Dzieci z Rodzin Alkoholowych w 2018r.

Komisja postanawia:

Unieważnić postępowanie  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów, Dorosłych Dzieci z Rodzin Alkoholowych w 2018r. powołując się na punkt 12.1 podpunkt 4) szczegółowych warunków konkursu ofert „kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu”.

« Powrót