W konkursie ofert z dnia 04.01.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej, w  wymiarze 24 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2023 roku wygrała Pani Anna Wiecka, prowadząca działalność gospodarczą Terapia Edukacja Rozwój z siedzibą w Przodkowie, 83-304, ul. Brzozowa 3.

« Powrót