ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 11.12.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w roku 2020:

– dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu,

– grupy psychoterapeutycznej „Bezsilność wobec alkoholu” dla osób uzależnionych od alkoholu,

– grupy psychoterapeutycznej „Wpływ picia na życie” dla osób uzależnionych od alkoholu

ogłoszenie

warunki szczegółowe

 

ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 11.12.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

ogłoszenie

warunki szczegółowe

 

ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 11.12.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.

ogłoszenie

warunki szczegółowe

 

ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 11.12.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w tym dla pacjentów doświadczających przemocy w rodzinie w 2020r.

ogłoszenie

warunki szczegółowe

ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 11.12.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, w tym dla pacjentów chcących ograniczyć picie alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2020r.

ogłoszenie

warunki szczegółowe

« Powrót