na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

warunki szczegółowe konkursu

Miejsce składania ofert:Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnieńul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

« Powrót