Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i / lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień (12 godzin tygodniowo) wygrała Pani Joanna Podlecka, ul. Platynowa 24C/26, 80-041 Gdańsk. 

« Powrót