ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 09.10.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej w Poradni Leczenia Uzależnień dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2019 – 2020.

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu ter. indywid.

 

ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 09.10.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów, Dorosłych Dzieci z Rodzin Alkoholowych w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2019-2020

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu DDA

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

« Powrót