Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 08.09.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i/lub grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin w Poradni Leczenia Uzależnień, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

 

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

  1. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

 

« Powrót