Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Gdynia, ul. Reja 2a, poszukuje osoby do pracy
w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w pełnym wymiarze godzinowym.
Wymagane kwalifikacje: certyfikat specjalisty psychoterapii lub specjalisty terapii uzależnień
lub posiadanie statusu osoby uczestniczącej w procesie potwierdzania kwalifikacji zawodowych
do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii lub specjalisty terapii uzależnień.
CV i list motywacyjny prosimy o przesyłanie na adres: kwisniewska@opitu.pl

« Powrót