Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii indywidualnej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2019 – 2022 wygrał: Pan Piotr Szypiorowski, PSYCHOTERAPIA – PROFILAKTYKA – SZKOLENIA Piotr Szypiorowski, ul. Nad Jazem 7, 84-239 Bolszewo

« Powrót