Konkurs ofert z dnia 23.03.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, w wymiarze 25 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – nie wpłynęła żadna oferta.

« Powrót