Konkurs ofert z dnia 20.12.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, wygrała Pani Małgorzata Paszkowska-Demidowska, prowadząca działalność gospodarczą Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna ANANDA Małgorzata Paszkowska-Demidowska, z siedzibą w Motyczu Leśnym 12, 21-030 Motycz.

Konkurs ofert z dnia 21.12.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i/lub terapii grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin, w wymiarze 15 godzin tygodniowo, w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 roku, wygrała Pani JOANNA OLTER-GŁUSZEK – PSYCHOLOG, TERAPEUTA, TRENER z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska, nr 95E, lok. 5.

Konkurs ofert z dnia 23.12.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej dla DDA oraz 1,75 godziny raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2022r. wygrała Pani Aleksandra Mróz, zam. ul. Modrzewiowa 4c/8, Gdynia.

 

« Powrót