Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 06.05.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i/lub grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin, w wymiarze 11 godzin tygodniowo, w Poradni Leczenia Uzależnień dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

« Powrót