Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia  grupy pogłębionej dla osób współuzależnionych i / lub uwikłanych w przemoc w związku z problemem uzależnień w rodzinie wraz z prowadzeniem maratonów wygrała Pani Jadwiga Łęcka  – Praktyka Terapeutyczna Jadwiga Łęcka, ul. gen. Orlicz – Dreszera 28 IV/5, Gdynia 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii  został unieważniony, powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

« Powrót