Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w roku 2021 grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie – przeprowadzenia 1 edycji – 10 sesji jeden raz w tygodniu – Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – oferta nie spełnia wymaganych warunków określonych przez Zamawiającego – oferta nie została uzupełniona więc została odrzucona.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej  dla DDA oraz 1,75 godziny raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2021r.  wygrała pani Aleksandra Mróz.

 

« Powrót