Konkursy ofert z dnia 17.12.2021r. wygrały następujące osoby:

1. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzinnej dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin w Poradni Leczenia Uzależnień w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  latach 2022-2023

– Pani Małgorzata Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą Małgorzata Wojciechowska Psychoterapia i Terapia Uzależnień  ul. Leopolda Staffa 3a/17 81-597 Gdynia

2. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w 2022 roku:

– grupy terapeutycznej „Grupa rozwoju i zapobiegania nawrotom” dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie

– grupy terapeutycznej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie,

– grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

3. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin, w wymiarze 6 godzin tygodniowo świadczeń zdrowotnych, w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień

– Anita Powała, prowadzącą działalność gospodarczą PSYCHOTERAPIA Anita Powała z siedzibą w Gdyni, Plac Grunwaldzki 18/1

4. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i/lub terapii grupowej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 roku.

– Małgorzata Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą Małgorzata Wojciechowska Psychoterapia i Terapia Uzależnień  ul. Leopolda Staffa 3a/17 81-597 Gdynia

5. wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

– Ewelina Kubera, prowadzącą firmę PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ EWELINA KUBERA z siedzibą w Gdyni przy ul. Sokoła 29/8, 81-603 Gdynia

6. wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 14 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

– Piotr Szypiorowski, prowadzącym działalność gospodarczą PSYCHOTERAPIA – PROFILAKTYKA – SZKOLENIA Piotr Szypiorowski z siedzibą w Wejherowie 84-200,  ul. Zachodnia 18

7. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej, w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

– Małgorzata Paszkowska-Demidowska, prowadząca działalność gospodarczą Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna ANANDA Małgorzata Paszkowska-Demidowska, z siedzibą w Motyczu Leśnym 12, 21-030 Motycz

8. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej, w wymiarze 7 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – brak ofert 

9. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej, w wymiarze 9 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

– Ewelina Kubera, prowadzącą firmę PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ EWELINA KUBERA z siedzibą w Gdyni przy ul. Sokoła 29/8, 81-603 Gdyn

10. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób uzależnionych,  w tym dla pacjentów z uzależnieniami mieszanymi (alkohol oraz inne substancje psychoaktywne) w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

– Izabela Haniewicz-Pawłowicka, prowadzącą firmę PSYCHOTERAPIA z siedzibą w Gdyni przy ul.Migdałowej 9, 81-589 Gdynia

11. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej, w wymiarze 11 godzin tygodniowo, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

– Aleksandra Mróz, zam. ul. Modrzewiowa 4c/8, Gdynia

12. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej, w wymiarze 15 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

– Aneta Kołodziejczyk, prowadzącą działalność gospodarczą Aneta Kołodziejczyk z siedzibą w Zblewie 83-210, ul. Białachowska

13. wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej przez psychologa, w wymiarze 15 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

– Dorota Damps, prowadzącą działalność gospodarczą Studio Psychologiczne PERSPEKTYWY Dorota Damps z siedzibą w Gdańsku,  ul. Obrońców Wybrzeża, nr 10D/116

14. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej, w wymiarze 16 godzin tygodniowo, w tym obsługa  pacjentów będących w terapii w Dziennym Oddziale, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

– Adrianna Jaworska, zam. ul. Cebertowicza 2 a/9, 80-809 Gdańsk

 

 

 

« Powrót