1. Konkurs ofert z dnia 24.01.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej dla osób współuzależnionych od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2022r. wygrała Pani Małgorzata Labuda prowadząca działalność gospodarczą SENS I ZMIANA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I TERAPIA UZALEŻNIEŃ MAŁGORZATA LABUDA z siedzibą w Gdyni 81-614, ul. Nauczycielska 16B/14.

2. Konkurs ofert z dnia 17.01.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i/lub grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin, w wymiarze 18 godzin tygodniowo, w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień :

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – brak ofert.

3. Konkurs ofert z dnia 17.01.2022r. na prowadzenie: grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie „Grupa rozwoju i zapobiegania nawrotom”, grupy terapeutycznej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie, grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie (o charakterze otwartym) w Poradni Leczenia Uzależnień w 2022 roku wygrały następujące osoby:

1.) grupa terapeutyczna „Grupa rozwoju i zapobiegania nawrotom” dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie:

wygrała Pani Natalia Paderewska –  ul. Nieborowska 33/2, Gdańsk

2.) Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części „grupa terapeutyczna dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie z uwagi na brak ofert.

3.) grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie:

wygrała Pani Joanna Żuk ul. Morska 4/A 16, 84-240 Reda

« Powrót