W konkursie ofert z dnia 23.05.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień do dnia 31.12.2023r. wygrała Pani Ewelina Kubera prowadząca firmę PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ EWELINA KUBERA z siedzibą w Gdyni przy ul. Sokoła 29/8, 81-603 Gdynia.

« Powrót