Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie zdrowotnych w zakresie prowadzenia w roku 2019:  dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu;  grupy psychoterapeutycznej „Zapobieganie nawrotom choroby” dla osób uzależnionych od alkoholu;  grupy psychoterapeutycznej „Wpływ picia na życie” dla osób uzależnionych od alkoholu.

Komisja postanawia:

1) przyjąć ofertę p. Hanny Jaszczyk ul. Korczaka 5B/3 81-473 Gdynia na prowadzenie dwóch grup psychoedukacyjnych

2) unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia grupy psychoterapeutycznej “Zapobieganie nawrotom”, powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) szczegółowych warunków konkursu ofert „ nie wpłynęła żadna oferta”

3) przyjąć ofertę p.Anety Kołodziejczyk ul. Białachowska 8 83-210 Zblewo na prowadzenia grupy psychoterapeutycznej “Wpływ picia na życie”

« Powrót