na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup: dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, grupy psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych i/lub doświadczających przemocy, grupy psychoterapeutycznej „Zapobieganie nawrotom choroby” dla osób uzależnionych od alkoholu w roku 2018

Grupa 1

Dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu – każda grupa 3 godziny w tygodniu

Grupa 2

Grupy psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych i/lub doświadczających przemocy – 3 godziny w tygodniu

Grupa 3

Grupy psychoterapeutycznej „Zapobieganie nawrotom choroby” dla osób uzależnionych od alkoholu– 3 godziny w tygodniu

ogłoszenie 19.12.2017r.

warunki szczegółowe 19.12.2017r.

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

« Powrót