o konkursie ofert na na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia

terapii indywidualnej oraz terapii grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub

uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ogłoszenie z dnia 15 listopada

Warunki szczegółowe konkursu

 
Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

« Powrót