Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzinnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2017

ogłoszenie – terapia rodzinna

warunki szczegółowe – terapia rodzinna

 

« Powrót