na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup:

Grupa 1

Dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu – każda grupa 3 godziny w tygodniu

Grupa 2

Grupy psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych i/lub doświadczających przemocy – 3 godziny w tygodniu

Grupa 3

Grupy psychoterapeutycznej „Zapobieganie nawrotom choroby” dla osób uzależnionych od alkoholu– 3 godziny w tygodniu

Grupa 4

Grupy psychoedukacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie – 3 godziny w tygodniu

 Grupa 5

Grupy  psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie – 3 godziny w tygodniu

Grupa 6

Grupy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i /lub uzależnionych behawioralnie – 2 godziny w tygodniu

konkurs grupy

ogłoszenie

 

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

« Powrót