1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2017-2019.

 

ogloszenie – ter. indywidualna w PTU od AiW

warunki szczegółowe – terapia indywidualna w PTU od AiW

2. Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzinnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2017

ogłoszenie – terapia rodzinna w PLU

warunki szczegółowe -terapia rodzinna w PLU

3. Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2017 roku.

ogłoszenie -terapia indywidualna w PLU

warunki szczegółowe – terapia indywidualna w PLU

4. Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup: dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, grupy psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych i/lub doświadczających przemocy, grupy psychoedukacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz grupy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2017.

ogłoszenie – terapia grupowa

warunki szczegółowe – grupy

 

« Powrót